Pastatų pralaidumas orui - sandarumas

Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų pralaidumo orui (sandarumo) nustatymo pagal LST EN ISO 9972:2015 standarto reikalavimus bandymo protokolų sąrašas

Bandymo protokolų rezultatai

Bandymo data Protokolo numeris Pastato unikalus numeris Adresas Oro apykaitos pastate rodiklio N50 vertė, 1/H (vidurkis) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė "N" (vidurkis) Oro apykaitos pastate rodiklio N50 vertė 1/H (sumažinto slėgio) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė "N" (sumažinto slėgio) Oro apykaitos pastate rodiklio N50 vertė 1/H (padidinto slėgio) Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė "N" (padidinto slėgio) Pastabos