Protokolų autentiškumo tikrinimas

Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų pralaidumo orui (sandarumo) ir garso klasifikavimo (akustikos) nustatymo bandymo protokolų sąrašai

Protokolų sąrašai

Sandarumo protokolai

Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų pralaidumo orui (sandarumo) nustatymo pagal LST EN ISO 9972:2015 standarto reikalavimus bandymo protokolų sąrašas

Peržiūrėti

Akustikos protokolai

Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų garso klasifikavimo protokolų pagal STR 2.01.07:2003 reikalavimus sąrašas

Peržiūrėti